Algemene Voorwaarden

Voordat u deze algemene voorwaarden leest, willen we graag nog één ding met u delen. Service en kwaliteit staan altijd op nummer één bij Mutsaers. We helpen u altijd graag. Vanuit de generaties aan vakmanschap in het familiebedrijf, maken wij al meer dan 55 jaar onze Mutsaers tassen. Dat doen we met passie, service en aandacht voor de gebruikers van onze tassen.

We hopen dat, als u de algemene voorwaarden leest, weet dat we altijd net een meter meer voor u maken, als dat mogelijk is. Daarmee zorgen we er samen voor dat u blij bent met uw tas.

1. Recht op gratis ruilen en teruggave 

Alle in de MUTSAERS online store bestelde artikelen kun je in beginsel, binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag na ontvangst,  terugsturen. Alle artikelen moeten niet gedragen, gewassen of beschadigd zijn. Het artikel moet verpakt zijn in de originele verpakking met alle hangtags/kaartjes nog aan het artikel bevestigd. Als aan deze voorwaarden niet is voldaan behoudt MUTSAERS zich het recht op schadeloosstelling. Wij adviseren u om het retourpakket voldoende te frankeren. Pakketjes die niet voldoende gefrankeerd aankomen bij het MUTSAERS warenhuis worden niet geaccepteerd.

2. Prijzen en betaalmogelijkheden

Alle in de MUTSAERS online store getoonde prijzen zijn inclusief de wettelijke bepaalde BTW.  De verschillende betalingsmogelijkheden staan aangegeven in de online winkel

3. Bestellingen weigeren

Het staat MUTSAERS vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij MUTSAERS. Indien MUTSAERS een online bestelling niet aanneemt, berichten wij dit onmiddellijk per email (voor zover wij hierover beschikken) aan u.

4. Transportschade 

Indien geleverde artikelen duidelijke materiaalfouten vertonen, waartoe ook transportschades behoren, dan dien je dit direct door te geven aan de medewerker van de betreffende pakketbezorger die de artikelen levert en dien je de aanname te weigeren. Daarbij dien je gebreken onmiddellijk per email via debbie@mutsaers.nl te melden, zodat MUTSAERS de hieruit voortvloeiende rechten kan uitoefenen bij de verzender of leverancier. Het niet indienen van deze klacht heeft echter geen gevolgen voor je wettelijke aansprakelijkheid.

5. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van MUTSAERS tot het volledige factuurbedrag door jou is voldaan.

6. Bescherming van persoonsgegevens

MUTSAERS vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Daarom verwerkt MUTSAERS je persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met je in verband gebracht kunnen worden. Dit zijn onder andere je naam, (e-mail)adres en bankrekening- of gironummer. Voor het uitvoeren van de overeenkomst die je met MUTSAERS sluit, is het noodzakelijk dat MUTSAERS je persoonsgegevens verzamelt, tijdelijk opslaat en verwerkt. De persoonsgegevens worden onder andere verwerkt om de bestelling te kunnen verwerken en te kunnen leveren. Je stemt er mee in dat MUTSAERS je persoonsgegevens in het kader van de bestelafwikkeling eventueel door kan geven aan derden.  MUTSAERS verstrekt overigens op geen enkele wijze je persoonsgegevens aan derden, tenzij je daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

7. Uitsluiting aansprakelijkheid voor externe links

MUTSAERS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en werking van de website van derden, ook al is er toegang tot een dergelijke website via een link op de site van MUTSAERS. Hetzelfde geldt voor websites die een link hebben naar de site van MUTSAERS. De aansprakelijkheid van MUTSAERS en de door MUTSAERS ingeschakelde derde(n) ten aanzien van enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met de bestelling en/of levering van de goederen is volledig uitgesloten, voor zover bij wet toegestaan.

8. Afbeeldingen 

Houd er alstublieft rekening mee dat door de instellingen van uw beeldscherm de kleur van afbeeldingen in onze online store licht kunnen afwijken van het origineel. Daarnaast is elk product in onze collectie handgemaakt en kunnen er kleine verschillen bestaan met de getoonde afbeeldingen.